3D svijetleća reklama na baterije Heineken - Demonstracijski primjerak - nije za prodaju!

3D svijetleća reklama na baterije Heineken – Demonstracijski primjerak – nije za prodaju!